แจกถุงยังชีพ ในชุมชนใกล้เคียง

Sunday - 09/08/2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพ 500 ถุง ซึ่งภายในบรรจุของจำเป็นในการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร 10 กก. น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และบะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในบริเวณพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้ประสานงานผ่านทางอบต. และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จัดการตามหลัก Social Distancing และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด