บริษัทย่อย

...

บริษัท เคจีพี จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 มีทุนจดทะเบียน 62,500,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 12,500,000 หุ้น หุ้นละ 5 บาท ปัจจุบัน บริษัท เคจีพี จำกัด ประกอบกิจการหลักคือเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจจับอาการหลับในและเสียสมาธิของพนักงานขับรถ โดยนอกจากตัวอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเตือนภายในห้องโดยสารแล้ว ยังทำการส่งภาพ/วีดีโอของเหตุการณ์เข้ามาที่ศูนย์วิเคราะห์เหตุ (Monitoring Center) เพื่อทำการยืนยันเหตุการณ์ และแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการฟลีทให้ดำเนินการตามนโยบายของแต่ละบริษัทต่อไป และในส่วนของศูนย์ Monitoring Center นอกจากรับวิเคราะห์และแจ้งเหตุจากอุปกรณ์ Guardian แล้ว ยังได้ทำการรวมศูนย์การควบคุมตรวจสอบทางดาวเทียม GPS ของบริษัทฯ ที่แต่เดิมอยู่ตามสาขามาไว้ที่ Monitoring Center เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

Visit Site

บริษัท เคที เทรน จำกัด

(เดิมชื่อ บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 34,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 340,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท โดยกลุ่มบริษัทฯได้ซื้อกิจการและรับโอนหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์ ของ บริษัท เคที เทรน จำกัด คือ การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยระบบการขนส่งทางรถไฟ โดยเป็นคู่สัญญากับการรถไฟในสัญญาการขนส่งตู้สินค้าแบบเหมาขบวน และ ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถ Hopper Tank

Visit Site
...