เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ที่มี 20 ล้านบาททุนจดทะเบียน, บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ เดิมนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการ การขนส่งของลูกค้าในภาคแร่ธาตุ เช่น บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด และในปี 2003 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม กับบริษัท เคมทรานส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่ง สินค้าอันตราย ทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าไปในด้านเคมีและปิโตรเคมี บริษัท เกียรติธนาขนส่งฯ ได้รับการรับรองภายใต้ OHSAS 18001: 2007 และ ISO 9001: 2008 ในปี 2009 ต่อมาได้ยกทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของประเทศไทย

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงาน และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย 2.บริหารธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อความั่นคง และเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 3.ให้บริการที่เหนือความคาดหวัง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
4.พัฒนาองค์กรโดยสร้างทีมงานมืออาชีพ และนำเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์
5.ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริการ

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ เกียรติธนาขนส่ง ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์ครบวงจร” (end-to-end) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การขนส่ง

เกียรติธนาขนส่ง เป็นเจ้าของรถบรรทุกกว่า 700 คัน รถบรรทุกทั้งหมดมีคุณสมบัติเฉพาะของแท็งค์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รถบรรทุกของเรามีการติดตั้ง GPS ตรวจสอบเวลาจริง เช่นเดียวกับกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบผู้ขับขี่และถนน

คลังสินค้า

บริการที่เกี่ยวกับคลังสินค้าของเราทั้งหมด ใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังออนไลน์ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการจัดการข้อผิดพลาด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ด้วยบริการคลังสินค้าของเรา ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จาก: ห่วงโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว, การจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง, สินค้าคงคลังน้อยลง, การส่งมอบที่เร็วขึ้น ให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า

การจัดหาแหล่งผลิตภัณฑ์

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของบริษัท บริษัทสามารถหาแหล่งผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่ลูกค้าได้ในระดับราคาที่แข่งขันได้ และบริษัทจะจัดส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย และ ด้านสิ่งแวดล้อม ของแต่ละภาคส่วนต่างๆที่บริษัทได้ให้บริการด้วย และด้วยการบริการจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัททำให้ลูกค้าสามารถตัดปัญหาเรื่องการหาผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจหลักของลูกค้าได้

พิธีการศุลกากรและเอกสาร

ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิธีการศุลกากร เพื่อให้แน่ใจว่าการประกาศของรัฐบาลที่จำเป็นจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา สำหรับการนำเข้าของและการส่งออกของลูกค้า ทีมงานด้านงานพิธีการศุลกากรจะอำนวยความสะดวกขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างราบรื่นและทันเวลาของผลิตภัณฑ์ผ่านข้อกำหนดทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

การจัดการการขนส่ง

ลูกค้าจำนวนมากมีรถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มยานยนต์ของตัวเอง เกียรติธนาขนส่ง จึงบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขนส่งโดยรวม แบบ state - of - the - art ของเรา ให้มองเห็นถึงความสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในคลังสินค้า หรือสถานที่ต่างๆของประเทศ ด้วยบริการการจัดการขนส่ง รวมถึง : การจ้างงานพนักงานขับรถและการฝึกอบรม การจัดการกลุ่มยานพาหนะ และการวางแผนเชื้อเพลิง, การบำรุงรักษารถยนต์

ประเภทสินค้า

Petrochemical
Chemical
Petrochemical
Petrochemical
Petrochemical
Petrochemical