เกียรติธนาขนส่ง ห่วงใยพนักงาน-ครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ใช้งบ 1 ล้านบาท

Monday - 30/08/2021

นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯเป็นภาคเอกชนที่ให้บริการด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งเน้นนโยบายขนส่งปลอดภัย ใส่ใจอาชีวอนามัย จึงขอเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่จะต้องร่วมดูแลลูกค้า และประชาชนคนไทยในทุกสถานการณ์วิกฤต  ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ถือเป็นเรื่องที่น่าวิตก  ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้  ซึ่งทางบริษัทฯ พร้อมช่วยชาติ ช่วยเหลือสังคมในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง พร้อมสานต่อนโยบายรัฐบาล เร่งสร้าง "ภูมิคุ้มกันหมู่"  ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน

โดยบริษัทเกียรติธนาขนส่งเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ พร้อมดูแลทุกคนและสมาชิกในครอบครัวให้คลายกังวลและรู้สึกปลอดภัยในการทำงานและใช้ชีวิต  โดยจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ฉีดให้แก่พนักงานที่เป็นตัวแทนบริษัทในการให้บริการลูกค้า  เพื่อลดความกังวลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย   และเพิ่มเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ได้มีการจัดสรรวัคซีนให้แก่สังคม ด้วยการฉีดให้แก่คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวม 450 คน พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือให้พนักงานและครอบครัวดูแลตัวเองอย่างมีวินัย เพื่อไม่ให้พนักงานและบุคลากรมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค  ถือเป็นการผนึกกำลังกันช่วยชาติ ช่วยองค์กร ไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้  เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ใช้งบประมาณ 300,000 บาท จัดโครงการ ”ปันอิ่ม”  แจกอาหารกลางวันให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ในบริเวณพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยโครงการ ”ปันอิ่ม” ได้มีการประสานงานผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  สั่งข้าวกล่องจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบวันละ 300 กล่อง กระจายร้านค้าตามกลุ่มเป้าหมาย ส่งมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้านอาศัยอยู่บ้านเป็นหลัก รวมทั้งกลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ แท็กซี่  ในพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ ตั้งแต่หมู่ 1 - หมู่ 5   พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวก เรียบร้อย ณ จุดแจก เพื่อการป้องกันกระจุกรวมตัวกันที่เป็นไปตามการเว้นระยะห่างทางสังคม( Social Distancing)   ซึ่งถือเป็นสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและส่งต่อกำลังใจสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปพร้อมๆกัน  และเพื่อความต่อเนื่องของโครงการ ”ปันอิ่ม” ได้มีการส่งต่ออาหารมื้อเย็นให้กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซด์ แท็กซี่  ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 อีกด้วย