เพราะความปลอดภัย คือ “หัวใจของเกียรติธนา”

Thursday - 16/11/2023

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย (DDTC)” ให้กับพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย ต่อตนเองและทำงานร่วมกับทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรมด้านตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบควบคุมการใช้งานระบบควบคุมทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบคำสั่งมั่นใจได้เลยว่า "พนักงานขับรถของสำนักงาน" พบกับพวกเราและแฟนๆที่พร้อมอย่างเป็นทางการทุกสถานการณ์"