News Updates

My Image
17/05/2024
KIAT GO GREEN
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ "KIAT GO GREEN" มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรร่วมมือกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลูกฝังจิตสำนึกในกา
Read more
My Image
19/04/2024
KIAT เข้าร่วมงานสัมมนาความปลอดภัยในการขนส่ง NGV
วันที่ 25 มีนาคม 2567 KIAT นำโดย คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และคุณบัณฑิต จันทศร รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนาความปลอดภัยในการขนส่ง NGV ณ PTTLNG อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
Read more
My Image
12/01/2024
เกียรติธนาฯ ส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
คุณอรชพร อนันตพฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยทีมงาน KIAT เป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญวันเด็ก อาทิเช่น จักรยาน ขนมและของเล่นเสริมทักษะ ให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
Read more
My Image
04/01/2024
KIAT เตรียมพร้อม! ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุเสมือนจริง
บมจ. เกียรติธนา ขนส่ง ร่วมกับ บมจ. ปตท. และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น แขวงการทางหลวงจังหวัดระยอง สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาและหน่วยกู้ภัยมาบตาพุด ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเสมือนจริง
Read more
My Image
23/11/2023
พขร.คว้าแชมป์! “อีซูซุ ยอดนักขับมือทอง 2566”
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับคุณภาพพนักงานขับรถ(พขร.) ด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพการขับขี่ของพนักงานขับรถ เพื่อรองรับเป้าหมาย “อุบัติเหตุเท่ากับศูนย์” (Zero Accident)
Read more
My Image
16/11/2023
เพราะความปลอดภัย คือ “หัวใจของเกียรติธนา”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย (DDTC)” ให้กับพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย
Read more
My Image
15/09/2023
เกียรติธนาขนส่ง ห่วงใยพนักงาน-ครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ใช้งบ 1 ล้านบาท
เกียรติธนาขนส่ง ห่วงใยพนักงาน-ครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ใช้งบ 1 ล้านบาท จองซื้อวัคซีนทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด
Read more
My Image
10/03/2021
Promote the use of biodiesel B20
Kiatthana Transport Public Company Limited (KIAT) signed a cooperation ceremony. "Project to promote the use of biodiesel B20 in large trucks"
Read more