KIAT เตรียมพร้อม! ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุเสมือนจริง

Thursday - 04/01/2024

บมจ. เกียรติธนา ขนส่ง ร่วมกับ บมจ. ปตท. และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น แขวงการทางหลวงจังหวัดระยอง สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาและหน่วยกู้ภัยมาบตาพุด ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเสมือนจริง จากการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กรณีรถพลิกคว่ำ และก๊าซรั่วไหล เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ สร้างความมั่นใจ และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคม