ข่าวประชาสัมพันธ์

My Image
16/11/2566
เพราะความปลอดภัย คือ “หัวใจของเกียรติธนา”
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย (DDTC)” ให้กับพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย
อ่านต่อ
My Image
15/09/2566
เกียรติธนาขนส่ง ห่วงใยพนักงาน-ครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ใช้งบ 1 ล้านบาท
เกียรติธนาขนส่ง ห่วงใยพนักงาน-ครอบครัว และชุมชน พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ใช้งบ 1 ล้านบาท จองซื้อวัคซีนทางเลือก”ซิโนฟาร์ม” เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด
อ่านต่อ
My Image
10/03/2564
ส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (KIAT) ร่วมลงนามพิธีความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่”
อ่านต่อ
My Image
04/03/2564
ส่งต่อฉากกั้นเชื้อให้โรงพยาบาล
บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) อาสาเป็นตัวกลางระหว่างโรงพยาบาลและหญิงใจบุญ “Jin Mongkolassavaratna” ที่ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก แจกฉากกั้นเชื้อให้โรงพยาบาล เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19
อ่านต่อ
My Image
09/08/2563
แจกถุงยังชีพ ในชุมชนใกล้เคียง
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงยังชีพ 500 ถุง ซึ่งภายในบรรจุของจำเป็นในการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร 10 กก. น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และบะหมี่สำเร็จรูป ฯลฯ
อ่านต่อ
My Image
09/08/2563
เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งทางบก ทางราง
บริษัท เคทีเทรน จำกัด บริษัทย่อย ในฐานะคู่สัญญาให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและทั่วประเทศกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
My Image
10/09/2561
พีทีที กรุ๊ป สปิริต-ดี เดย์ 2018
วันที่ 8 พ.ย. 2561 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ประกอบการขนส่งดีเด่น กลุ่มขนส่งน้ำมัน ระดับ Platinum
อ่านต่อ