KIAT เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนในโครงการ “Company Visit”

Tuesday - 04/06/2024

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) หรือ KIAT ได้เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนในโครงการ “Company Visit” ครั้งแรกของปีนี้ เพื่อแสดงศักยภาพทางธุรกิจและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน

            นอกจากการนำเสนอภาพรวมของบริษัทและความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจแล้ว นักลงทุนยังได้เห็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่ง อีกทั้งยังมีการนำเสนอแผนการขยายธุรกิจที่ครอบคลุมโลจิสติกครบวงจรและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมองหาพลังงานทางเลือกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งเพื่อสร้างโลจิสติกครบวงจรที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

            KIAT ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และยินดีต้อนรับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ KIAT