เกียรติธนาฯ จัดอบรม 7 Pillars Transport Management

Thursday - 20/06/2024

เกียรติธนาฯ จัดอบรม 7 Pillars Transport Management ยกระดับการบริหารการขนส่งสู่มาตรฐานใหม่

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ยกระดับความรู้ เสริมสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานขนส่ง ด้วยการจัดอบรม ‘7 Pillars Professional Road Transport Management’ โดย คุณธงชัย อึ้งเจริญวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการขนส่งและความปลอดภัยของการขนส่งของบริษัทฯ มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการขนส่ง อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานให้กับทีมงาน โดยเน้นที่ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการการขนส่งสู่มาตรฐานใหม่ เรียนรู้เทคนิคการวางแผนเส้นทาง การจัดการยานพาหนะ และการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งยกระดับบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยความปลอดภัยสูงสุด ในราคาที่แข่งขันได้