เกษมสันต์ มณีศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ

Work Experience :

  • 2014 - 2020 Senior Operation Manager of KIAT 
  • 2003 - 2014 Operation Manager of KIAT 

Training Certificates : 

  • Prima Management Training Course
  • Effective Accident Investigation, Thailand Productivity Institute