สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์

รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร

Education :

  • Bachelor of Business Administration (Marketing), Assumpyion University

Training Certificates :

  • DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)