เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

Pendidikan :

  • Sarjana Kejuruteraan Industri, Universiti Arizona
  • Program Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Kimia, Universiti Chulalongkorn

Pengalaman Kerja:

  • 2010 - 2015  Pengarah Cherdsri Co.,Ltd.
  • 1994 - 2012  Naib Presiden Eco Lab Co.,Ltd.

Sijil Latihan:

  • PROGRAM AKREDITASI PENGARAH (DAP)